İslam-Araştırması

|   Politika

08.01.2015 - Müslümanlar entegre olurken, Alman kendilerini kapatıyor. Almanya’da islamın reddi eğilimi büyüyor: Her ikinci Alman dini tehdit olarak derecelendiriyor.

Hamburg – İslamdan korkusunu yaşayan Almanlar Pazartesi günleri Dresden’de toplanıyor. Pegida gösterilerinde Almanya’nin, mezarlık ve kantinlerin islamlaşmasına karşı ateş püskürüyor.

Alman Bertelsmann Vakfı tarafından yapılan araştırmaya göre, kendisini ülkenin bir parçası olarak gören Almanya'da yaşayan yaklaşık dört milyon Müslüman, çoğunluk toplumunda güvensizlik hissi yaratıyor. Araştırma sonuçları Müslüman olmayan toplumun yüzde 57'si İslam'ı bir tehdit olarak algıladığını ortaya koydu. Bu oran 2012 yılında yüzde 53'tü.

Araştırmaya göre Almanya'da Müslüman olmayan toplumun yüzde 61'i İslam'ın Batı dünyasına uygun olmadığı görüşünde. 2012 yılında bu oran yüzde 52 idi. Araştırmaya katılanların yüzde 40'ı ise Müslümanlar nedeniyle kendilerini ‘ülkelerinde yabancı hissettiklerini' söyledi. Öte yandan her dört kişiden biri Müslümanların Almanya'ya gelmesinin yasaklanmasını istiyor.

Ancak araştırmanın çarpıcı sonuçlarından biri de Müslümanların yoğun olarak yaşadığı eyaletlerde İslam'ı tehdit olarak algılayanların daha düşük, Müslümanların çok küçük bir nüfusu oluşturduğu doğu eyaletlerinde ise bu oranın çok daha yüksek olması.

Müslüman nüfusun yoğun olduğu Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde İslam'ı tehdit olarak görenlerin oranı yüzde 46, neredeyse hiç Müslümanın yaşamadığı Saksonya Eyaleti'nde ise bu oran yüzde 70.

Araştırmada yaş faktörünün de İslam'a bakışı etkilediği görüldü: Araştırmadan çıkan sonuca göre 54 yaşın üzerindeki katılımcılarının yüzde 61'i İslam'ı tehdit olarak algılarken, 25 yaşın altındakilerde ise bu oran yüzde 39'a düşüyor.

Bertelsmann Vakfı, araştırmayı hazırlamak için Kasım 2014'ten bu yana 16 yaşın üzerindeki 937 Müslüman olmayan Alman ile görüştü.

Geri

 

Card image cap
înfo Magazin
Daha fazlasi için

YouTube
Card image cap
Türk Sanat Müziği
Daha fazlasi için
Card image cap
Mesleğe Adım Adım
Daha fazlasi için
Card image cap
İstekler Programı
Daha fazlasi için
Card image cap
SALI SALI Hakan
Daha fazlasi için

Diese Seite basiert auf Bootstrap 4
und Typo3 LTS 8.7.x