Hartz IV kararı

|   Almanya

Hartz IV yardımına düşmüş olan insanlara ödenecek parayı belirleyen yasa, ölmek için çok fazla, yaşamak için çok az prensibine göre hazırlanmıştı. Yasayı uygulama yetkisi verilen iş ajanslarına yapılan yardımın musluğunu kısma yetkisi verilmişti. Neredeyse 15 yıl boyunca durum buydu:

Sebepsiz olarak bir randevuyu kaçıran kişiye, yapılan yardımın yüzde 10’u kesiliyordu. İş ajanslarının önerdiği kurslara katılmayan veya gösterilen işte çalışmayı kabul etmeyenlere yapılan yardımlardan önce yüzde 30’u anlamına gelen 117.30, sonra yüzde 60’ı anlamına gelen 234,60 Euro kesinti yapılıyordu. Üçüncü kez gösterilen işi reddetme veya kurslara katılmama durumunda ise aylık ödeme ve kira yardımı için ödenen 808 Euro’nun tamamı kesiliyordu.

Dün (05.11.2019) Anayasa Mahkemesi, 15 yıldır süren uygulamanın anayasaya kısmen aykırı olduğuna hükmetti. "Yargıçlar, aldıkları kararla hükümete net bir şekilde şunları söyledi: Çıkardığınız yasalar, insanlık onurunu ihlal ediyor."
Neden şimdi?
Kesintilere karşı çıkan Erfurtlu Hartz IV alıcısı bu güne kadar kesintileri kabul etmedi. İtirazları değerlendiren Gotha'daki sosyal mahkeme yargıçları davanın Anayasa Mahkemesi tarafından açıklığa kavuşturulmasına karar verdi. Hakimler neye karar verdi?
Devlet, görevlerini yerine getirmeyen Hartz IV alıcılarına, ödemeler de dahil olmak üzere ceza verebilir. Ancak bu ölçülü olmalı. Hakimler bunun ölçüsünü yüzde 30 kesinti ve süreyi de bir ay olarak belirledi.
Erfurt'ta açılan dava ne olacak?
Kesintilere karşı çıkan Erfurtlunun davası Gotha'daki mahkemeden yeniden görüşülecek. Avukat Böhme bu karardan müvekkilinin kazançlı çıkması umudunu taşıyor. Böhme, "Umarım iş ajansı yüzde 30'luk kesintiyi kaldırmayı ve yapılan kesintiyi ödemeyi kabul eder" dedi.
Hartz yasaları
Hartz yasaları 2005’te SPD’li başbakan Gerhard Schröder ve Yeşiller koalisyonu döneminde Almanya’nın Avrupa’daki rekabet şansını artırmak için işçi ücretlerinin düşürülmesi amacıyla çıkarılmıştı. Hartz IV yardımı alanların gösterilen her türlü işte çalışması, itiraz edenlerin yapılan yardımlardan yapılacak kesintilerle cezalandırılması yasal hale getirilmişti. Bundan başka Hartz IV yasasıyla çalışanlarla işsizler arasında yaratılan rekabetle çalışanların her türlü çalışma koşuluna boyun eğmesi hedeflenmişti. Bu politika Alman sendikaları tarafından da desteklenmişti.

Geri

 

Card image cap
înfo Magazin
Daha fazlasi için

YouTube
Card image cap
Türk Sanat Müziği
Daha fazlasi için
Card image cap
Mesleğe Adım Adım
Daha fazlasi için
Card image cap
İstekler Programı
Daha fazlasi için
Card image cap
SALI SALI Hakan
Daha fazlasi için

Diese Seite basiert auf Bootstrap 4
und Typo3 LTS 8.7.x