Göçmen Tarım İşçileri Köle Gibi Çalıştırılıyor

|   Avrupa

Oxfam'ın "Essential but Invisible and Exploited" raporuna göre, Avrupa'da 2,4 milyon göçmen tarım işçisi köle gibi çalıştırılıyor.

Bu işçiler saatlerce çalıştırılıyor, düşük ücret veriliyor, mesai ücretleri ödenmiyor ve sağlık hizmetlerine erişemiyorlar. Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Polonya, İspanya ve İsveç'te yapılan incelemelerde, her dört tarım işçisinden birinin göçmen olduğu, ancak gerçek sayının daha fazla olabileceği belirtiliyor.

Hollanda'da göçmen işçiler, yerli işçilere göre daha düşük ücret alıyor ve kötü çalışma koşullarına maruz kalıyor. Kadın göçmen işçilerin durumu ise daha da kötü, hastalandıklarında bile işten atılma korkusuyla çalışmaya devam ediyorlar.

Sorunun Kapsamı ve Ciddiyeti
Oxfam'ın raporu, Avrupa'da tarım sektöründe çalışan 2,4 milyon göçmen işçinin ciddi şekilde sömürüldüğünü ortaya koyuyor. Bu işçiler, düşük ücret ve uzun çalışma saatleri gibi kötü çalışma koşullarına maruz kalıyor. Mesai ücretlerinin ödenmemesi ve sağlık hizmetlerine erişim eksikliği, işçilerin yaşamınıi daha da dayanılmaz hale getiriyor. Bazı işçiler fiziksel şiddetle karşılaşıyor, bu da sorunun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor.

Coğrafi durum
Rapor, bu durumun Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Polonya, İspanya ve İsveç gibi birçok Avrupa ülkesinde yaygın olduğunu belirtiyor. Bu, sorunun tek bir ülkeye özgü olmadığını ve kıta genelinde sistematik bir problem olduğuna dikkat çekiyor.

Göçmen İşçilerin Ekonomik ve Sosyal Durumu
Göçmen işçilerin ekonomik olarak yerli işçilere göre daha kötü durumda olduğu görülüyor. Örneğin, Hollanda'da yerli işçiler saatte 20 Euro kazanırken, göçmen işçiler en fazla 10 Euro alıyor. Bu ekonomik eşitsizlik, göçmen işçilerin sosyal ve ekonomik olarak daha dezavantajlı bir konumda olduğunu gösteriyor. Ayrıca, işçilerin işten atılma korkusu ile hastalandıklarında bile çalışmak zorunda kalmaları, işçilerin sosyal haklarından mahrum bırakıldıklarını ve insan onuruna yakışmayan koşullarda çalıştırıldıklarını ortaya koyuyor.

Kadın Göçmen İşçilerin Durumu
Rapor, kadın göçmen işçilerin daha da kötü şartlarda çalıştığını vurguluyor. Kadın işçilerin daha düşük ücret alması ve daha fazla sömürüye maruz kalması, cinsiyet temelli bir ayrımcılığı gösteriyor. Bu durum, kadın göçmen işçilerin hem ekonomik hem de sosyal açıdan daha büyük zorluklarla karşılaştığını ortaya koyuyor.

Politik ve Toplumsal Yansımalar
Bu rapor, Avrupa'daki göçmen işçilerin kötü çalışma koşullarını gözler önüne sererek, politikacıları ve toplumları harekete geçmeye çağırıyor. Göçmen işçilerin haklarının korunması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini işaret ediyor. Ayrıca, toplumsal farkındalığın artırılması ve göçmen işçilerin durumunun kamuoyunda daha fazla tartışılması gerektiğini ortaya koyuyor.

Sonuç
Oxfam'ın raporu, Avrupa'daki göçmen tarım işçilerinin maruz kaldığı kötü çalışma koşullarını ve ekonomik eşitsizlikleri ayrıntılı bir şekilde ortaya koyarak, göçmen işçilerin haklarının korunması ve insan onuruna yakışır koşullarda çalışmaları için hem yasal düzenlemeler hem de toplumsal farkındalığın artırılması çağrısı yapıyor.

 

 

Geri

 

Card image cap
înfo Magazin
Daha fazlasi için

YouTube
Card image cap
Türk Sanat Müziği
Daha fazlasi için
Card image cap
Mesleğe Adım Adım
Daha fazlasi için
Card image cap
İstekler Programı
Daha fazlasi için
Card image cap
SALI SALI Hakan
Daha fazlasi için