Documenta 9

(13 Haziran -20 Eylül 1992)
Konu: Güncel sanat üzerine bilgilendirme gösterileri + Paul Gauguin + Joseph Beuys ve Alberto Giacometti'nin kimi eserlerinin sergilendiği "Kolektif Bellek" bölümü.

(Documenta 9 Gent'te şehir müzesi müdürü olan Jan Hoet'in sanatsal yönetmenliğinde düzenlendi.

(Jan Hoet "kategorilerden ve kategorize etmekten kaçınan" bir Documenta iddiasıyla düzenledi bu sergiyi.

("Tim arkadaşları" olarak Bart de Baere, Pier Luigi Tazzi ve Denys Zacaharapoulos Docu-menta'nın düzenlenmesinde yer aldılar.

("Sanat sorulara cevap vermez, o yalnızca soru sorar." diyen Jan Hoet'in yöneticiliğindeki Documenta 9 o döneme kadar olan Documentalar içinde en enternasyonal katılımlı sergi oldu. Toplam 43 ülkeden 196 sanatçının bin eseri sergilendi.

(Documenta 9 yine iç ve dış ayrımını mümkün olduğunca ortadan kaldırmaya çalışan ve "dışa" açılan bir sergi oldu.

("İç" mekânlara, Documenta için özel olarak inşa edilen "Documenta Salonu" eklendi. Ayrıca parkevi, hastalık sigortası binası, şehirdeki hemen tüm müze binaları yanında çeşitli park alanlarında kurulan geçici yapılar da "iç" sergi mekânları olarak kullanıldı. Sergi programında çok sayıda ses ve video enstalasyonu, eylemsel sanat, performance yer alıyordu. Program "dışarıda" gerçekleştirilen enstalasyonlar, (bunlar içinde Nijeryalı sanatçı Mo Egoda'nın Documenta'nın sürdüğü yüz gün içinde bambular ve iple gerçekleştirdiği "İnsan Emeğinin Övgüsü" isimli kule en dikkat çekicilerden biriydi) ve programa ek olarak sunulan caz,beyzbol ve boks gösterileriyle "tamam'landı. Documenta 9'un bu bilinen kategorilerden uzaklaşma tavrı yer yer "sanat yerine şov" eleştirileriyle karşılandı. Fakat kimi -tutucu- sanat çevrelerinden de gelen bu eleştiriler, Documenta'nın başarısını engellemedi. Documenta 9 609 bin 235 biletli izleyici ile kendi kendini finanse eden ilk Documenta oldu.

posta [at] radyokassel.de
istek [at] radyokassel.de

Radyo Kassel
Opernstrasse 2,
34117 Kassel
Telefon
(0561) 578065
(0176) 521 14 985

             
       Info Magazin                  Türk Sanat Müziği

 

             
 Mesleğe Adım Adım              Konudan Konuya

 

             
    Rahman Sizlerle                 SALI SALI Hakan

text