Documenta 4

(27 Haziran - 6 Ekim 1968) "Enternasyonal Sergi"

Documenta 4'ü, üçüncüsünden ayıran en önemli değişikliklerden biri, Documenta'nın düzenlenmesinde oldu. Düzenleme işi kolektif bir temele oturtulmaya çalışıldı. Düzenleme/seçicilik işi kurulan bir "Documenta Konseyi" tarafından üzerlenildi. Bode bu konseyin başkanıydı fakat artık daha önceki Documenta'larda olduğu gibi -Hafmann'la birlikte- neredeyse tek başına belirleyici konumda değildi.

Documenta 4'te 17 ülkeden 150 sanatçının, 1960-1968 yılları arasında yarattıkları toplam 1000 eseri sergilendi.

Pop-art, minimal art gibi yeni akımlar sergide kendilerini gösterdiler. Resim yanında Documenta 4'te "environment" (mekân sanatı) ve "múltiples" (değişik alanları içice sokan "çoklu") bölümler de önemli yer kapladılar.

Documenta 4'le birlikte artık sergi retrospektiv (geriye dönük bakış, sergiye kadar olan dönemde yaratılmış olanların sergilenmesi) bir nitelikten de uzaklaşmaya başlıyor. Sanatçılar yer yer izleyicide doğrudan yaptıklarının parçası haline getiren ve değişken olan gösteriler, enstalasyonlar gerçekleştiriyorlar.

Modern sanatta , toplumdaki gelişmelere de bağlı olarak, yeni biçimlerle somuta, güncele yakınlaşma, sanata toplumsal bir işlev yükleme eğilimi açıkça kendini göstermeye başlıyor. Ancak bu değişiklik, yenilenme bir dizi devrimci sanatçının ve genelde toplumdaki devrimci değişmenin, gelişmenin hızına yetişemiyor. Documenta tüm yenilenmelere rağmen, kurumlaşmış dar korsasından dışarı çıkamıyor.

1968'de öğrenci hareketi ve onunla birlikte hareket eden ilerici-devrimci sanatçılar, Docu-menta'yı bir dizi "happening" eylemiyle protesto ve rahatsız ediyorlar. Documenta seçiciler kuruluna ağır eleştiriler yöneltiliyor. Özellikle sergilenen eserlerin ABD ağırlıklı olması eleştiriliyor. Eleştiriciler Documenta 4'ü "americana" olarak adlandırıyorlar. Documenta 4'ün sanatçılarından Georg Jappe bunu "Documenta'nın krizi" olarak adlandırıyor ve şu değerlendirmeyi yapıyor:

"Krizin gerçek nedeni, tüm kurumların sorgulandığı ve tasfiye edildiği bir dönemde, sorgula-namaz bir kurum olarak hareket etmesinde aranmalıdır."

posta [at] radyokassel.de
istek [at] radyokassel.de

Radyo Kassel
Opernstrasse 2,
34117 Kassel
Telefon
(0561) 578065
(0176) 521 14 985

             
       Info Magazin                  Türk Sanat Müziği

 

             
 Mesleğe Adım Adım              Konudan Konuya

 

             
    Rahman Sizlerle                 SALI SALI Hakan

text