Documenta 2

(11 Temmuz - 11 Ekim 1959)

Konu: "Enternasyonal Sanat Sergisi"

İlk Documenta'nın göreli büyük başarısı, sergi düzenleyicilerini sergiyi belli aralıklara tekrarlayıp, ona uluslararası modern sanattaki gelişmeleri izleyip, belgeleyen bir süreklilik kazandırma düşüncesi ve planına götürdü.

O dönemde, geçmişteki "günahlarından" arındığını göstermek için çabalayan Alman egemen sınıfları açısından da kendilerine doğrudan zarar vermeyen, tersine geçmişte yozlaşmış ilan edilen sanatla barıştıklarını, "uygarlaştıklarını" göstermelerine de fırsat sunan Documenta devlet desteğini de kazanınca artık kurumlaştı.

Yine de serginin doğrudan devlet propoganda aracı olmaması, sanatsal yönetimde bağımsız olunabilmesi için -ilk serginin "mucitleri" Bode ve Hafmann'ın ısrarlı çabalarıyla- serginin tüm sanatsal planlaması ve gerçekleştirilmesi sanatçılardan oluşan bir "Düzenleyiciler Kurulu"na verildi.

Documenta 2'nin düzenleyiciler kurulunun başkanı Arnold Bode'ydi. O, serginin hem sanatsal yönetmeni, hem de sergi mimarıydı. Werner Hafmann resimden sorumlu planlamacıydı; Eduard Trier plastikten sorumlu planlamacı, Heniz Stünke grafikten sorumlu planlamacıydı. Friedericianum'a sergi mekânı olarak Orangerie ve Bellevue Sarayı da eklenmişti. Documenta 2'de ağırlıklı olarak resim, plastik ve grafik alanında 1945-1959 arası yaratılmış çoğu soyut (abstrakt) eserler sergilendi. 23 ülkeden 326 sanatçının toplam 1770 eseri eseri sergilendi. Sergiyi 137 bin sanatsever ziyaret etti.

"Modern sanat bugün artık insanlar arası ilişkileri zenginleştirmenin temeli haline gelmiştir. (...) Modern sanatın yaşama bakışı, onun ifade tarzları ve algılanışı belki romantik çağından bu yana düşünülen dünya kültürüne bir gerçeklik kazandırmıştır. (...) O insanlık kültürünün ilk model hali olarak kabul edilebilir."

(Werner Haffmann, 1945 sonrası resim üzerine, Documenta 2'nin sergi katalogunda.)

posta [at] radyokassel.de
istek [at] radyokassel.de

Radyo Kassel
Opernstrasse 2,
34117 Kassel
Telefon
(0561) 578065
(0176) 521 14 985

             
       Info Magazin                  Türk Sanat Müziği

 

             
 Mesleğe Adım Adım              Konudan Konuya

 

             
    Rahman Sizlerle                 SALI SALI Hakan

text